فرزندپروری مثبت کودک پیش دبستانی

فرزندپروری مثبت کودک پیش دبستانی

فرزندپروری مثبت به ویژه در دوران کودکان پیش دبستانی بر اصولی مانندتقویت رفتارهای مثبت ،ایجاد محیطی امن و پایدار،و ارتباط موثر استوار است.
فرزندپروری مثبت یکی از روش های تربیتی است که بسیاری از والدین آز آن الگو می گیرند.
والدین در این مرحله بسیار سعی می کنند که فرزندان خود را پرورش دهند، مسیر تربیت فرزندان همیشه یک مسیر هموار نیست بلکه با
چالش ها و مسائل بسیاری رو به رو هستید.
فرزندانی که با این روش بزرگ می شوند امکان رشد مهارت و احساس مثبت درآن ها بیشتر است و اگر فرزند پروری مثبت با ارتباط خوب همراه باشد 
می تواند به رشد کودکان و فرزندان ما کمک بسیاری کند.

فرزند پروری مثبت چیست ؟  

فرزندپروری مثبت رویکردی به تربیت فرزندان است که براساس عشق و احترام،و پرورش ارتباط مثبت میان والدین و فرزندان بنا شده است.
این روش با تاکید بر تقویت رفتارهای مثبت و استفاده از روش های انضباطی غیرتنبیهی به جای تنبیه و سرزنش،سعی در ایجاد محیط
امن و حمایت گر دارد که کودکان بتوانند درآن رشد کنند و مهارت های اجتماعی و عاطفی خود را توسعه دهند.

5 مورد از ویژگی های فرزند پروری مثبت 

1-تشویق و تحسین به رفترهای مثبت : والدین رفتارهای مطلوب کودک را موردتوجه قرار داده و تحسین می کنند ،که این کار باعث تقویت
آن رفتار می شود.
2-ارتباط موثر و باز : والدین به طور فعال به صحبت های کودک گوش می دهند و با او به روشی محترمانه و دوستانه صحبت می کنند.
این ارتباط موثر به کودک احساس امنیت و ارزشمندی می دهد.
3-ایجاد قوانین و مرزهای منطقی : قوانین و مرزها به گونه ای تعیین می شوند که برای کودک قابل درک و پذیرش باشند.
این قوانین به کودک کمک می کند تا بفهمد چه انتظاراتی از او می رود.
4-استفاده از انضباط مثبت : به جای استفاده از تنبیه های شدید،والدین از روش هایی مانند توضیح دلایل قوانین،تایم اوت (زمان استراحت)
و مهارت های حل مسئله استفاده می کنند.
5-مدیریت احساسات : والدین به کودکان خود کمک می کنند تا احساسات خود را شناسایی و مدیریت کنند.
آن ها به کودکان نشان می دهند چگونه با احساسات منفی به روش های سازنده برخورد کنند.


این رویکر نه تنها به سلامت روان و عاطفی کودک کمک می کند بلکه به والدین نیز این امکان را می دهدتا رابطه ای مثبت و
پر محبت با فرزند خودداشته باشند.

نحوه برخورد والدین در فرزند پروری مثبت  

در فرزند پروری مثبت  نحوه برخورد والدین با کودکان به گونه ای است که احسا امنیت،ارزشمندی و محبت  را در کودک باید تقویت کند.

1- گوش داد فعال 
توجه کامل : وقتی کودکتان صحبت می کند،به طور کامل به او توجه کنید و تماس چشمی داشته باشید.
تکرار و بازخورد : صحبت های او را تکرار کنید و باز خورد دهید که این نشانه توجه به کودک است

2-تشویق و تحسین 
تحسین رفتارهای مثبت : وقتی کودک یک رفتار مثبت نشان می دهد او را تحسین کنید و مشخص کنید چه چیزی را دوست داشتید.
تشویق تلاش ها : حتی اگر کودک شما موفق نشد،تلاش های او را تحسین کنید.

3-استفاده از زبان مثبت 
جملات مثبت : به جای استفاده از جملات منفی، از جملات مثبت استفاده کنید به عنوان مثال به جای گفتن (نکن)  بگوید این کار را بکن
انتقاد سازنده : به جای سرزنش انتقاد سازنده داشته باشید با دادن پیشنهاده راه حل های دیگر را جایگزین کنید.

4-مدیریت احساسات 
آموزش شناسایی احساسات : به کودکان کمک کنید تا احساسات خود را شناسایی و بیان کنند
روش های آرامش بخش : مانند نفس عمیق کشیدن یا شمارش معکوس

5-تقویت استقلال و اعتماد به نفس 
مسئولیت پذیری : به کودکان خود وظایف کوچک بدهید که بتوانند به تنهایی آن را انجام دهند.
تصمیم گیری : اجاز دهید کودک در مسائل ساده ای مانند انتخاب لباس یا بازی تصمیم گیری کند

6-استفاده از انضباط مثبت 
زمان استراحت : در مواقعی که فرزند شما نیاز به آرامش دارد اورا به یک مکان اؤام ببرید
توضیح دلایل : به جای دستورات خشک قوانین خود را با دلیل برای کودک توضیح دهید

7-تعین زمان های کیفی برای کودک 
زمان اختصاصی : وقت هایی را به طور اختصاصی برای بایز و فعالیت های مشترک با کودک اختصاص دهید
فعالیت های مشتر ک : از این بخش برای تقویت رابطه خود با کودک استفاده کنید فعالیتهایی که کودک دوست دارد بااو انجام دهید

8-ایجاد قوانین منطقی 
قوانین روشن و قابل درک : قوانین خانه را به روشنی بیان کنید و اطمینان حاصل کنید که کودک آن ها را در می کند.
پیامدهای منطقی : در صورت نقص قوانین پیامدهای منطقی و متناسب را اعمال کنید

مزایای مثبت فرزندی مثبت  

فرزندپروری مثبت دارای مزایای زیادی است که به رشد سالم و متعادل کودک و همچنین بهبود روابط خانوادگی کمک می کند. 

1-تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس کودک 
تشویق و تحسین : با تحسین و تشویق رفتارهای مثبت ،کودک احساس ارزشمندی و توانمندی می کند که به افزایش عزت نفس و
اعتماد به نفس او کمک می کند.

2-توسعه مهارت های اجتماعی و عاطفی  
ارتباط موثر : با برقراری ارتباط موثر و گوش دادن فعال کودک یاد می گیرد چگونه بادیگران ارتباط برقرار کند و احساسات خود را بیان کند
مدیریت احساسات : کودک مهارت های مدیریت احساسات و کنترل خشم را یاد می گیرد که در تعاملات اجتماعی بسیار مفید است.

3-کاهش رفتارهای منفی 
تقویت رفتارهای مثبت : تحسین و تقویت رفتارهای مثبت باعث می شود کودک تمایل بیشتری به تکرار این رفتارها داشته باشد.

4-ایجاد محیط امن و حمایتی
پیش بینی پذیری : ایجاد قوانین روشن و روتین های ثابت به کودک احساس امنیت و اطمینان می دهد.
محبت و حمایت ک نشان دادن محبت و حمایت به کودک کمک می کند تا احساس کند مورد توجه و مراقبت است.

5- بهبور روابط والدین و کودک 
زمان کیفی با کودک : گذرندان زمان کیفی با کودک باعث تقویت رابطه و ایجاد پیوندهای عاطفی قوی تر می شود.
ارتباط باز و صادقانه : ارتباط صادقانه و باز با کودک باعث ایجاد اعتماد و رابطه ای محکم می شود.

6-توسعه مهارت های حل مسئله
تفکر انتقادی : با تشویق کودک به فکر کردن و حل مسائل ،مهارت های تفکر انتقادی و خلاقانه اون تقویت می شود

7-کاهش اضطراب و تنش های خانوادگی 
حل تعارضات به صورت سازنده : تشویق به حل مسئله و تعارضات به صورت سازنده و با احترام باعث ایجاد محیطی آرام تر و حمایت گر می شود.

این مزایا باعث می شود که فرزندپروری مثبت نه تنها به رشد و توسعه سالم کودک کمک می کند،بلکه باعث بهبود کلی کیفیت زندگی خانواده نیز
می شود.

5 تکنیک بسیار مهم در فرزند پروری  

1-مرزبندی به روش مثبت : پیدا کردن روشهای اموزشی بدون خشونت که به کودکان خود رفتارهای صحیح رابیاموزید و مرزهایی را مشخص کنید
نتایج آن  را توضیح دهید
2-از رفتار کودک انتقاد کنید : زمانی که کودک کار اشتباهی انجام داد به جای سرزنش او یک راه حل جایگزین پیدا کنید و از تخریب شخصیت
فرزند خود پرهیز کنید
3-مقایسه کنید : کودک خود را دیگر کودکان مقایسه نکنید یک رفتار مخرب است 
4-به فرزند خود ابرازعلاقه کنید : به کودکان خود بگوید که چقدر آنان را دوست دارید و اثرات مثبت آن را متوجه خواهید شد 
5-همیشه حضور داشته باشید : در روش فرزندپروری مثبت شما همیشه باید کنار فرزند خود باشید و برخی والدین بیش
از اندازه درگیر کار هستند و به فرزندان خود اهمیت نمی دهند.


تربیت کودک از کودکی تا بزرگ سالی یکه مسئله همیشه دشوار برای والدین بوده است و همیشه به دنبال پیدا کردن روش تربیتی مناسب بوده اند.
اگر والدیت روش های تربیتی صحیح را در پیش بگیرند می توانند کودکان خود را بهترین شکل ممکن تربیت کنند

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد