بودجه بندی امتحانات نهایی دوازدهم

بودجه بندی امتحانات نهایی  دوازدهم

امتحانات نهایی دوازدهم در ایران به منظور ارزیابی نهایی دانش آموزان در پایه دوازدهم  پیش از ورود به دانشگاه برگزار می شود.
این امتحانات به صورت متمرکز و سراسرس توسط وزارت آموزش و پرورش طراحی و اجرا می شوند.
نمرات این امتحانات تاثیر مستقیمی بر کنکور سراسری دارد و در تعیین رتبه و انتخاب رشته دانش آموزان موثر است.
معمولا امتحانات نهایی دوازدهم در پایان سال تحصیلی (خردادماه )و دربرخی موارد در دی ماه و شهریور برگزار می شود.

اهمیت امتحانات نهایی دوازدهم  

امتحانات نهایی دوازدهم در سیستم آموزشی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.
1-تاثیر مستقیم بر کنکور دارد : نمات امتحان نهایی دوازدهم به عنوان بخشی از سوابق تحصیلی دانش آموزان، در نتایج کنکور تاثیرگذار است.این نمرات به صورت درصدی در رتبه بندی کنکور لحاظ می شوند و می توانند بر قبولی دانش آموزان در رشته ها و دانشگاه های موردنظرشان تاثیرگذار باشند.
2-ارزیابی جامع : این امتحانات به صورت متمرکز . استاندارد برگزار می شودو به همین دلیل معیار مناسبی برای ارزیابی سطح علمی و آمادگی دانش آموزان در مقایسه با یکدیگر است.

3-ایجاد  انگیزه : وجود امتحانات نهایی به عنوان یک آزمون مهم و سرنوشت ساز، می تواند انگیزه ای برای دانش آموزان باشد تا باجدیت بیشتری به تحصیل و آمادگی برای امتحانات بپردازند.

4-ورود به دانشگاه : نمرات بالا در امتحانات نهایی می تواند شانس پذیرش در دانشگاه و رشته های معتبر را افزایش دهد.در برخی از رشته ها و دانشگاه ها  نمرات نهایی داوزدهم  از اهمیت بالایی برخوردار هستند و به عنوان معیاری برای پذیرش دانشجو است

5-استاندار سازی آموزش : برگزاری امتحانات نهایی با سوال های استاندار و یکسان می تواند به استاندارد سازی و بهبود کیفیت آموزش در مدارس مختلف کمک کند و نقاط ضعف سیستم آموزشی را شناسایی و اصلاح کند.

6-ارزیابی معلمان و مدارس : نتایج این امتحانات معیاری برای ارزیابی عملکرد مدارس و معلمان آن مدارس است و اینم نشان دهنده کیفیت مدارس نیز هست.

در مجموع امتحانات نهایی دوزادهم نه تنها برای دانش آموزان بلکه برای کل سیستم آموزشی بسیار مهم است و می تواند تاثیری زیادی روی آینده تحصیلی و حرفه ای دانش آموزان داشته باشد.

بودجه بندی امتحانات نهایی دوازدهم 

بودجه بندی به معنای تقسیم بندی میزان سوالات و مباحث مختلف کتاب های درسی می باشد.این بودجه بندی ها توسط سازمان سنجش کشو و آموزش و پرورش انجام می شود .

نکات مهم بودجه بندی امتحانات نهایی 

1-تقسیم بندی کتاب های درسی : بودجه بندی معمولا براساس فصل ها و مباحث مختلف درسی انجام می شود مثلا هر فصل از کتاب ممکن است
یه درصد مشخصی از سوالات را شامل شود.
2-توزیع سوالات : تعداد سوالات مربوط به هر فصل براساس اهمیت و حجم مطالب آن فصل مشخص می شودو هر فصلی اگر حجم بیشتری داشته باشد تعداد سوالات آن بخش ممکن بیشتر باشد.
3-سطح سوالات : سوالات امتحان نهایی براساس سه سطح سخت،متوسط و آسان طرحی شده است
4-سوالات مفهومی وحفظی : در بودجه بندی معمولا تر کیبی از سوالات مفهومی و حفظی در نظر گرفته می شود
5-نمونه سوالات سال گذشته : معمولا بودجه بندی براساس تحلیل نمونه سوالات سال های گذشته و
تطابق آن ها با کتاب های درسی انجام می شود تا توازن و عدالت در امتحانات رعایت شود.

اهمیت دانستن بودجه بندی برای امتحانات نهایی دوازدهم  

1-داشتن یه برنامه ریزی منظم برای مطالعه : دانش آموزان با آگاهی نسبت به بودجه بندی ها یک برنامه مناسب با آن راتنظیم می کند
معمولا برای بخش هایی که دارای اهمیت هستند باید زمان بیشتری بگذارد
2-تمرکز بر مباحث و بخش های مهم تر : با دانستن این بودجه بندی ها دانش آموز باید تمرکز خود را روی بخشی که سهم بیشتر در امتحان دارد بگذارد 
3-افزایش آمادگی و کاهش اضطراب : این باعث می شود اضطراب و استرس دانش آموز نسبت به امتحانات نهایی کمتر شود زیرا با اطلاع داشتن در بودجه بندی ها و اینکه چه مباحثی مهم تر است هم می تواند به امادگی قبل از امتحانات کمک کند.
4-الویت بندی : در روزهای نزدیک به امتحان دانش آموزان ، می توانند مباحث باااهمیت بیشتر را مرور کنند و مطمئن شوند که مطالب کلیدی را به خوبی یاد گرفته اند 
5-بهبود نتایج امتحانات : بااستفاده از بودجه بندی دانش ا»وزان می توانند به صورت استراتژیک مطالعه کنند و احتمال دستیابی به نمرات بهتر را
افزایش دهند.

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی 

1-دین دوازدهم 

شماره فصل بارم نمره
دروس اول تا ششم 7
دروس هفتم و هشتم 7
دروس نهم و دهم 6


2-فارسی دوازدهم 

شماره فصل بارم نمره
زبانی 7
ادبی 5
فکری 8


3-زبان انگلیسی 

فصل ها  بارم نمره
شنیداری 4
صحبت کردن 4
خوانداری 4
نوشتاری 4
واژگان 2
دستور زبان 2


4-عربی -زبان قرآن 

فصل ها بارم نمره
واژه شناسی  2
ترجمه به فارسی 9
شناخت و کاربرد قواعد 7
درک و فهم  2


5-هویت اجتماعی 

فصل ها بارم نمره
اول 1
دوم 1
سوم 1
چهارم 1
پنجم 1
ششم 3
هفتم 3
هشتم 3
نهم 3
دهم 3


6-سلامت و بهداشت

فصل ها بارم نمره
1 1
2 3/5
3 3/5
4 4
5 4
6 4


7-ریاضیات 3

شماره فصل بارم نمره
1 2
2 2
3 2
4 5
5 3/5
6 3/5
7 2


8-فیزیک 3

فصل ها بارم نمره
اول 3/75
دوم 4
سوم 3/75
چهارم 3/25
پنجم 3/75
ششم 2/5


9-شیمی 3

فصل ها بارم نمره
اول 6/5
دوم 5
سوم 4
چهارم 4/5


10-زیست شناسی 3

فصل ها بارم نمره
ملکول های اطلاعاتی 2/5
جریان اطلاعات در باخته 2/5
جریان اطلاعات در نسل ها 2/5
تغییر در اطلاعات وراثتی 2/5
تامین انرژی در باخته 2/5
تامین انرژی برای ساختن مواد آلی 2/5
فناوری نوین زیستی  2/5
رفتارهای جانوران 2/5


بودجه بندی امتحانات نهایی رشته ریاضی 

1-ریاضیات گسسته 

شماره فصل بارم نمره
یک 5
دوم 7
سوم 8


2-هندسه 3

فصل ها بارم نمره
یک 4
دوم 8
سوم 8


3-حسابان2

فصل ها بارم نمره
یک 2/5
دوم 2
سوم 2/5
چهارم 7
پنجم 6


4-شیمی 3

فصل ها بارم نمره
یک 6/5
دوم 5
سوم 4
چهارم 4/5


5-فیزیک 3

فصل ها بارم نمره
اول 3/75
دوم 4
سوم 3/75
چهارم 3/25
پنجم 2/75
ششم 2/5


6-سلامت و بهداشت

فصل ها بارم نمره
یک 1
دوم 3/5
سوم 3/5
چهارم 4
پنجم 4
ششم 4


7-دین زندگی3

فصل ها بارم نمره
یک تاششم 7
هفتم تا هشتم 7
نهم تا دهم 6


8-هویت اجتماعی 

فصل ها بارم نمره
اول 1
دوم 1
سوم 1
چهارم 1
پنجم 1
ششم 3
هفتم 3
هشتم 3
نهم 3
دهم 3


9-فارسی 3

فصل ها بارم نمره
زبانی 7
ادبی  5
فکری 8


10-زبان انگلیسی 3

فصل ها بارم نمره
شنیداری 4
صحبت کردن 4
خوانداری 4
نوشتاری 4
واژگان 2
دستور زبان 2


11-عربی ، قرآن 3

فصل ها بارم نمره
واژه شناسی 2
ترجمه به فارسی 9
شناخت و کاربرد قواعد 7
درک فهم 2


بودجه بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی

1-ریاضی و آمار 3

شماره فصل بارم نمره
اول 5
دوم 5/5
سوم 9/5


2-جامعه شناسی 3

فصل ها بارم نمره
اول تا پنجم 5
ششم 3
هفتم 3
هشتم 3
نهم 3
دهم 3


3-تاریخ ایران و جهان معاصر 

فصل ها بارم نمره
اول و دوم 2
سوم و چهارم 2
پنجم و ششم 2
هفتم 2
هشتم 3
نهم 3
دهم 2
یازدهم 2
دوازدهم 2


4-جغرافیا 3

فصل ها بارم نمره
اول 1/5
دوم 1/5
مهارت جغرافیای 1 0/5
سوم 1/5
چهارم 3
مهارت جغرافیای 2 2
پنجم 5
ششم 4
مهارت جغرافیا3 1


5-فلسفه 2

فصل ها بارم نمره
هستی و چیستی 1/25
جهان ممکنات 1
جهان علی و معلولی 2
کدام تصویر از جهان 1
خدا در فلسفه1 1/5
خدا در فلسفه2 1/75
عقل در فلسفه1 2/5
عقل در فلسفه2 2/5
آغاز فلسفه 1/25
دوره میانی 2
دوره متاخر 2
حکمت معاصر 1/25


6-علوم و فنون ادبی 3

فصل ها بارم نمره
تاریخ ادبیات،سبک شناسی 4
موسیقی شعر 6
زیبا شناسی 6
نقد و تحلیل نظم ونثر 4


7-سلامت و بهداشت 

فصل ها بارم نمره
یک 1
دوم 3/5
سوم 3/5
چهارم 4
پنجم 4
ششم 4


8-عربی 3 تخصصی

فصل ها بارم نمره
واژه شناسی 2
ترجمه به فارسی 9
شناخت و کاربرد قواعد 7
درک و فهم 2


9- زبان انگلیسی 3

فصل ها بارم نمره
شنیداری 4
صحبت کردن 4
خوانداری 4
نوشتاری 4
واژگان 2
دستور زبان 2


10-فارسی 2

فصل ها بارم نمره
زبانی 7
ادبی 5
فکری 8


11-دین و زندگی 3

فصل ها بارم نمره
اول تا هفتم 7
هشتم تا نهم 5
درس دهم 2
یازدهم تا سیزدهم 6ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد