مجموعه 4 جلدی کتب دختر آنطرف دیوار!

مجموعه  4 جلدی کتب دختر آنطرف دیوار!

مجموعه چهار جلدی دختر آنطرف دیوار

داســـتان فانتـــزی دختـــر آنطـــرف دیـــوار یک مجموعـــه مانـــگای چهار جلـــدی دربـــاره ی تاریکـــی و روشـــنی و عشـــق و کینـــه اســـت. درباره ی دخترکی که موجودی شـــبیه دیو از او مراقبت میکند. مردمـــان این داســـتان یا داخل شـــهری زندگی میکننـــد کـــه دورتـــادورش دیـــوار کشـــیدهاند تـــا هیـــچ موجـــود شـــروری وارد آن نشـــود یـــا در دنیایـــی تبـــاه و ســـیاه ســـیر میکننـــد. همـــه ی جلدهـــا بـــه هـــم پیوســـته اند و بـــا تمـــام شـــدن یـــک جلـــد ســـرنخی از معمـــا نمایـــان میشـــود کـــه تـــا پایـــان جلـــد بعـــدی مـــا را به دنبـــال خود میکشاند. امــــیدواریــم مجموعه داســتان های اســـــرارآمیز دختر آنطرف دیـــوار را بخوانید و از آن لـــذت ببرید

 

با من همراه باشین بخشی از هر جلد مجموعه چهار جلدی دختر آنطرف دیوار بخوانیم:

 

دختر آن طرف دیوار جلد اول

رده سنی: ۹ سال به بالا

مهارت دانش منتقل شده:

 مهارت‌های ارتباطی، تصمیم گیری، حل مسئله، سازگاری، وفق پذیری، هم‌دلی، مسئولیت پذیری

خلاصه کتاب:

 مردمان این داستان یا داخل شهری زندگی می‌کنند که دورتادورش دیوار کشیده‌اند تا هیچ موجود شروری وارد آن نشود یا در دنیایی تباه و سیاه سیر می‌کنند. همه‌ی جلدها به هم پیوسته‌اند و با تمام شدن یک جلد سرنخی از معما نمایان می‌شود که تا پایان جلد بعدی ما را به‌دنبال خود می‌کشاند.

 

دختر آن طرف دیوار جلد دوم

رده سنی: ۹ سال به بالا

مهارت و دانش منتقل شده:

 مهارت‌های ارتباطی، تصمیم گیری، حل مسئله، سازگاری، وفق پذیری، هم‌دلی، مسئولیت پذیری.

خلاصه کتاب:

 با لمس دست یک آن‌طرفی، به یک آن‌طرفی تبدیل می‌شوی. وقتی شیوا خواب بود، پنجه‌ی سیاهی به گونه‌اش نزدیک شد تا لمسش کند. این دست معلم نیست. اما این آن‌طرفی کیست؟ و زمزمه‌های عجیب‌وغریبش درباره‌ی ((مادر)) از چه رازی پرده برمی‌دارد؟ به این سرزمین خیال‌انگیز و اسرارآمیز قدم بگذارید، اتفاقات این قصه‌ی پریان باب طبع کسانی است که طرفدار این داستان‌ها هستند.

 

دختری آن طرف دیوار جلد سوم

رده سنی: ۹ سال به بالا

مهارت و دانش منتقل شده:

 مهارت‌های ارتباطی، تصمیم گیری، حل مسئله، سازگاری، وفق پذیری، هم‌دلی، مسئولیت پذیری.

خلاصه کتاب:

 خاله شیوا با چند سرباز به آن‌طرف دیوار شهر می‌روند تا او را با خود به خانه برگرداند، معلم که در این جنگ قدرت نگران است سعی می‌کند از شیوا مراقبت کند اما فایده‌ای ندارد. ذر این میان آشوب دهکده را فرا می‌گیرد. به راستی شیوا به کجا تعلق دارد؟

 

دختر آن طرف دیوار جلد چهارم

رده سنی: ۹ سال به بالا

مهارت و دانش منتقل شده:

 مهارت‌های ارتباطی، تصمیم گیری، حل مسئله، سازگاری، وفق پذیری، هم‌دلی، مسئولیت پذیری.

خلاصه کتاب:

 دروغ کوچک شیوا فاجعه به بار آورده بود. وقتی کم‌کم از شوک آن اتفاق‌های وحشتناک بیرون می‌آمد، خاله برای معلم تعریف کرد که چه‌طور شیوا سر از خانه‌اش درآورده و چه سرنوشت بی‌رحمانه‌ای در انتظار همه‌ی کسانی است که نفرینی می‌شوند.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد