نمایش 1–12 از 21 نتیجه

نمایش 9 24 36

زبان تخصصی جامع کنکور مبتکران (جلد اول)

149,600 تومان
  • مناسب برای نظام قدیم و جدید
  • واژگان, اصطلاحات و درک مطلب زبان تخصصی
  • کتاب جامع

زبان تخصصی جامع کنکور مبتکران (جلد دوم)

93,500 تومان
  • مناسب برای نظام قدیم و جدید
  • گرامر کاربردی زبان انگلیسی
  • کتاب جامع

مطالعات اجتماعی نهم رشادت مبتکران

83,300 تومان
  • خلاصه دروس و نکات مهم
  • پرسش های چند گزینه ای با پاسخ تشریحی
  • نمونه سوالات میان ترم و پایان ترم
  • به انضمام سوالات آزمون های تیزهوشان سال های اخیر

فارسی یازدهم مبتکران

123,250 تومان
شرح و معنی تمام بیت ها و نثرهای کتاب درسیهمراه با با پاسخ تشریحیپرسش های چهار گزینه ای طبقه بندی شده درس به درس همراه با پاسخ تشریحی

فارسی دهم مبتکران

151,300 تومان
معنی تمام شعرها نثرها و لغت های کتاب درسیبررسی و توضیح آرایه های ادبی و دستور زبان فارسی همراه با پاسخ تشریحیپرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده درس به درس همراه با پاسخ تشریحیآزمون های جامع درس به درس همراه با پاسخ تشریحی

آموزش و آزمون فارسی نهم مبتکران

129,200 تومان
معنی تمام شعرها نثرها و لغت های کتاب درسیبررسی و توضیح تمام دانش های زبانی و ادبی همراه با تمرین و پاسخ تشریحیپرسش های چهارگزینه ای درس به درس همراه با پاسخ تشریحیآزمون های شبیه سازی شده تیزهوشان همراه با پاسخ تشریحی

آموزش و آزمون عربی هشتم رشادت مبتکران

70,550 تومان
آموزش پیشرفته و تمرینپرسش های متنوع با پاسخجدول صرف افعالآزمون های تستی و تشریحی

پرسش های چهار گزینه ای جامع زبان دهم مبتکران

98,600 تومان
دارای ضمیمه رایگان واژه نامه هوشمند جیبی زبان دهمتست های سطح بندی شدهآموزش گرامر و واژگان

تست جامع زبان یازدهم مبتکران

107,100 تومان
دارای ضمیمه رایگان واژه نامه جیبی زبان یازدهمتست های سطح بندی شدهآموزش گرامر و واژگان

زبان انگلیسی جامع کنکور مبتکران

168,300 تومان
سه کتاب در یک کتابمرور کامل پایهبه انضمام کنکورهای 1400 به همراه پاسخ های کلیدیدارای ضمیمه رایگان کتابچه واژه نامه هوشمند کنکور