نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

تناسب مفهومی و قرابت معنایی دکتر هامون سبطی

89,250 تومان
  • سنگ بنای آموزش زبان و ادبیات فارسی در مفهوم گسترده آن
  • روش خواندن درست شعر و نکته ها و ریزه کاری های آن
  • آموزش شیوه‌ی معنا کردن بیت ها و پیدا کردن تناسب مفهومی بین چند بیت
  • مجموعه‌ای از تست های طراحی شده به همراه پاسخ های تحلیلی و تفهیمی در پایان هر بخش
  • افزوده های بسیار در چاپ جدید

دستور زبان فارسی نشر دریافت دکتر هامون سبطی

72,250 تومان
  • تعریف, خط فکری, نمونه های مشهور
  • الگوهای طرح تست, روش های حل تست
  • تست های آموزشی, تمرینی, دوره ای و سنجشی
  • پاسخ های تحلیلی و مفهومی