نمایش 1–12 از 22 نتیجه

نمایش 9 24 36

علوم پیش دبستانی کاگو

63,750 تومان
 • آشنایی با آخرین و به روزترین روش‌های تدریس برای مربیان و والدین
 • زمینه سازی یادگیری کودکان برای فراگیری پایه اول ابتدایی
 • ارائه پیش نیازها و مولفه‌های مورد نیاز برای یادگیری بهتر در آینده
 • ایجاد علاقه و اشتیاق به فراگیری و آموزش در کودکان
 • شناسایی نقاط ضعف و اختلالات یادگیری
مشاهده چکیده کتاب

آمادگی برای نوشتن کاگو

46,750 تومان
 • آشنایی با آخرین و به روزترین روش‌های تدریس برای مربیان و والدین
 • زمینه سازی یادگیری کودکان برای فراگیری پایه اول ابتدایی
 • ارائه پیش نیازها و مولفه‌های مورد نیاز برای یادگیری بهتر در آینده
 • ایجاد علاقه و اشتیاق به فراگیری و آموزش در کودکان
 • شناسایی نقاط ضعف و اختلالات یادگیری
مشاهده چکیده کتاب

ریاضی پیش دبستانی کاگو

59,500 تومان
 • آشنایی با آخرین و به روزترین روش‌های تدریس برای مربیان و والدین
 • زمینه سازی یادگیری کودکان برای فراگیری پایه اول ابتدایی
 • ارائه پیش نیازها و مولفه‌های مورد نیاز برای یادگیری بهتر در آینده
 • ایجاد علاقه و اشتیاق به فراگیری و آموزش در کودکان
 • شناسایی نقاط ضعف و اختلالات یادگیری
مشاهده چکیده کتاب

آمادگی برای خواندن کاگو

76,500 تومان
 • آشنایی با آخرین و به روزترین روش‌های تدریس برای مربیان و والدین
 • زمینه سازی یادگیری کودکان برای فراگیری پایه اول ابتدایی
 • ارائه پیش نیازها و مولفه‌های مورد نیاز برای یادگیری بهتر در آینده
 • ایجاد علاقه و اشتیاق به فراگیری و آموزش در کودکان
 • شناسایی نقاط ضعف و اختلالات یادگیری

محیط زیست برای زندگی من کاگو

12,750 تومان
 • آشنایی با آخرین و به روزترین روش‌های تدریس برای مربیان و والدین
 • زمینه سازی یادگیری کودکان برای فراگیری پایه اول ابتدایی
 • ارائه پیش نیازها و مولفه‌های مورد نیاز برای یادگیری بهتر در آینده
 • ایجاد علاقه و اشتیاق به فراگیری و آموزش در کودکان
 • شناسایی نقاط ضعف و اختلالات یادگیری

با ایمنی مراقب خودت باش کاگو

11,050 تومان
 • آشنایی با آخرین و به روزترین روش‌های تدریس برای مربیان و والدین
 • زمینه سازی یادگیری کودکان برای فراگیری پایه اول ابتدایی
 • ارائه پیش نیازها و مولفه‌های مورد نیاز برای یادگیری بهتر در آینده
 • ایجاد علاقه و اشتیاق به فراگیری و آموزش در کودکان
 • شناسایی نقاط ضعف و اختلالات یادگیری

بهداشت و اعضای بدن کاگو

12,750 تومان
 • آشنایی با آخرین و به روزترین روش‌های تدریس برای مربیان و والدین
 • زمینه سازی یادگیری کودکان برای فراگیری پایه اول ابتدایی
 • ارائه پیش نیازها و مولفه‌های مورد نیاز برای یادگیری بهتر در آینده
 • ایجاد علاقه و اشتیاق به فراگیری و آموزش در کودکان
 • شناسایی نقاط ضعف و اختلالات یادگیری

خلاقیت و ذهن خلاق کاگو

12,750 تومان
 • آشنایی با آخرین و به روزترین روش‌های تدریس برای مربیان و والدین
 • زمینه سازی یادگیری کودکان برای فراگیری پایه اول ابتدایی
 • ارائه پیش نیازها و مولفه‌های مورد نیاز برای یادگیری بهتر در آینده
 • ایجاد علاقه و اشتیاق به فراگیری و آموزش در کودکان
 • شناسایی نقاط ضعف و اختلالات یادگیری

سرزمین حیوانات کاگو

16,150 تومان
 • آشنایی با آخرین و به روزترین روش‌های تدریس برای مربیان و والدین
 • زمینه سازی یادگیری کودکان برای فراگیری پایه اول ابتدایی
 • ارائه پیش نیازها و مولفه‌های مورد نیاز برای یادگیری بهتر در آینده
 • ایجاد علاقه و اشتیاق به فراگیری و آموزش در کودکان
 • شناسایی نقاط ضعف و اختلالات یادگیری

نجوم یک آسمان مرموز کاگو

12,750 تومان
 • آشنایی با آخرین و به روزترین روش‌های تدریس برای مربیان و والدین
 • زمینه سازی یادگیری کودکان برای فراگیری پایه اول ابتدایی
 • ارائه پیش نیازها و مولفه‌های مورد نیاز برای یادگیری بهتر در آینده
 • ایجاد علاقه و اشتیاق به فراگیری و آموزش در کودکان
 • شناسایی نقاط ضعف و اختلالات یادگیری

کارآفرین کوچک کاگو

12,750 تومان
 • آشنایی با آخرین و به روزترین روش‌های تدریس برای مربیان و والدین
 • زمینه سازی یادگیری کودکان برای فراگیری پایه اول ابتدایی
 • ارائه پیش نیازها و مولفه‌های مورد نیاز برای یادگیری بهتر در آینده
 • ایجاد علاقه و اشتیاق به فراگیری و آموزش در کودکان
 • شناسایی نقاط ضعف و اختلالات یادگیری

خوردنی ها پیش دبستانی کاگو

11,050 تومان
 • آشنایی با آخرین و به روزترین روش‌های تدریس برای مربیان و والدین
 • زمینه سازی یادگیری کودکان برای فراگیری پایه اول ابتدایی
 • ارائه پیش نیازها و مولفه‌های مورد نیاز برای یادگیری بهتر در آینده
 • ایجاد علاقه و اشتیاق به فراگیری و آموزش در کودکان
 • شناسایی نقاط ضعف و اختلالات یادگیری