نمایش 1–12 از 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

آموزش و پرورش شناختی، سنجش یادگیری

26,000 تومان
 • سنجش و سیر تحولات آن
 • رویکردهای معمولی(سنتی در ارزشیابی)
 • سنجش یادگیری مبتنی بر رویکرد شناختی
 • مثلث سنجش و ارزشیابی شناختی

پرورش مهارت‌های تفکر جلد دوم

27,200 تومان
مهارت های تفکر را می‌توان در پنج گروه زیر دسته بندی کرد:
 • مهارت پردازش اطلاعات
 • مهارت استدلال
 • مهارت پژوهش
 • مهارت تفکر خلاق
 • مهارت ارزیابی

پروژه های یادگیری-انرژی های پاک

12,000 تومان
 • کتاب «پروژه های یادگیری انرژی های پاک» با حمایت انجمن علمی انرژی بادی ایران چاپ و انتشار یافته است.
 • به امید آنکه در جهت توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر گام های بلندتری برداشته شود.
 • در چاپ این کتاب از پسامند نیشکر استفاده شده و درختی قطع نشده است.

مهارت های تفکر (راهنمای معلم)

28,000 تومان
شواهد بسیاری، حاکی از آن است که انقلابی در یادگیری در شرف وقوع می‌باشد و مرکز آن فرآیند تفکر است.

تربیت ذهن (نظریه ساختن دانش کارل برایتر)

37,400 تومان
 • بررسی نظریه برایتر از منظر فلسفی و علوم شناختی
 • تلفیق نظریه‌های جدید از جمله پردازش اطلاعات، شناخت اجتماعی، سازه‌گرایی و پیوندگرایی
 • طرح برایتر برای تدوین میان ذهن و دانش
 • بررسی دیدگاه برایتر درباره پیامد روش شناختی آموزشی و پژوهشی

کارکرد اجرایی، بازداری پاسخ

40,800 تومان
 • انجام فعالیت‌هایی به منظور انتخاب بهترین راه حل برای حل مسئله
 • ایجاد فرصت برای کسب دانش اطلاعات، مهارت تفکر، پرسشگری و اجرای پژوهش‌های ساده
 • همراه با فعالیت‌های فردی و گروهی
 • در نظر گرفتن جوانب و نتایج مختلف فعالیت

آموزش و پرورش شناختی ,مدیریت فرایندهای مدرسه

27,000 تومان
 • مدیریت فرآیندهای مدرسه
 • مدیریت راهبردی برنامه‌های تربیتی
 • مدیریت تدارک برنامه‌های تربیتی
 • مدیریت اجرای برنامه‌های تربیتی
 • پشتیبانی برنامه‌های تربیتی
 • بهسازی برنامه‌های تربیتی

آموزش و پرورش شناختی، مدیریت رفتار

26,000 تومان
 • معرفی مفهوم مدیریت رفتار از منظر شناختی
 • آشنایی با مبانی اصول مدیریت رفتار با رویکرد شناختی
 • آشنایی با برنامه‌های مدیریت رفتار
 • راهنمای ساز و کارهای خودمدیریتی رفتار به کودکان و نوجوانان
 • آشنایی با برنامه مدیریت خشم

آموزش و پرورش شناختی, ارزیابی مدرسه

28,000 تومان
 • ارائه ساز و کاری برای ارزیابی سازمانی مدرسه
 • نشان دهنده نقاط قوت و ضعف مدرسه
 • دارای پرسشنامه‌ی ارزیابی مدرسه
 • راهنمای عمل گام به گام برای بهبود فعالیت مدرسه

راهبری یادگیری پروژه محور

یادگیری پروژه محور یکی از روش‌های در علوم یادگیری است. در این کتاب اشاره می‌شود که برای هدایت پروژه‌های دانش آموزی چه نکاتی باید مدنظر قرار گیرد.

راهنمای تدوین بسته پرورش مهارت های شناختی

27,000 تومان
ضرورت تدوین یک سند علمی, در چارچوب مفهومی برای ارتقا و پرورش مهارت‌های شناختی از سه جنبه قابل بررسی است:
 • تعیین مولفه‌های اصلی برنامه توسعه کارکردهای اجرایی
 • نقشه مفهومی به منظور شناسایی کارکردها و سطحشان در پایه‌های تحصیلی
 • تهیه سند راهنما برای هدایت نظری و عملی برنامه‌های پرورش کارکرد‌های اجرایی