نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

پرورش مهارت‌های تفکر جلد دوم

نمره 0 از 5
27,200 تومان
مهارت های تفکر را می‌توان در پنج گروه زیر دسته بندی کرد:
 • مهارت پردازش اطلاعات
 • مهارت استدلال
 • مهارت پژوهش
 • مهارت تفکر خلاق
 • مهارت ارزیابی

پروژه های یادگیری، کتاب کار دانش آموز(دوره اول دبستان)

نمره 0 از 5
8,000 تومان
 • ایجاد فرصت فکر کردن
 • ایده پردازی
 • ایجاد فرصت نظم بخشیدن به فرآیند حل مسئله
 • ترویج انجام فعالیت ها به صورت گروهی
 • یادگیری از اشتباهات و اصلاح آن‌

پروژه های یادگیری(کتاب کار دانش آموزان دوره دوم دبستان)

نمره 0 از 5
15,000 تومان
 • ایجاد فرصت فکر کردن
 • ایده پردازی
 • ایجاد فرصت نظم بخشیدن به فرآیند حل مسئله
 • ترویج انجام فعالیت ها به صورت گروهی
 • یادگیری از اشتباهات و اصلاح آن‌

ذهن، یادگیری و آموزش

نمره 0 از 5
27,000 تومان
کاربرد اصول علم ذهن، مغز و تربیت

مهارت های تفکر (راهنمای معلم)

نمره 0 از 5
28,000 تومان
شواهد بسیاری، حاکی از آنند که انقلابی در یادگیری در شرف وقوع اس و مرکز آن فرآیند تفکر است. بینابراین

تربیت ذهن (با تاکید بر نظریه ساختن دانش کارل برایتر)

نمره 0 از 5
37,400 تومان
 • بررسی نظریه برایتر از منظر فلسفی و علوم شناختی
 • تلفیق نظریه‌های جدید از جمله پردازش اطلاعات، شناخت اجتماعی، سازه‌گرایی و پیوندگرایی
 • طرح برایتر برای تدوین میان ذهن و دانش
 • بررسی دیدگاه برایتر درباره پیامد روش شناختی آموزشی و پژوهشی

کارکرد اجرایی، بازداری پاسخ

نمره 0 از 5
40,800 تومان
 • انجام فعالیت‌هایی به منظور انتخاب بهترین راه حل برای حل مسئله
 • ایجاد فرصت برای کسب دانش اطلاعات، مهارت تفکر، پرسشگری و اجرای پژوهش‌های ساده
 • همراه با فعالیت‌های فردی و گروهی
 • در نظر گرفتن جوانب و نتایج مختلف فعالیت

آموزش و پرورش شناختی ,مدیریت فرایندهای مدرسه

نمره 0 از 5
27,000 تومان
 • مدیریت فرآیندهای مدرسه
 • مدیریت راهبردی برنامه‌های تربیتی
 • مدیریت تدارک برنامه‌های تربیتی
 • مدیریت اجرای برنامه‌های تربیتی
 • پشتیبانی برنامه‌های تربیتی
 • بهسازی برنامه‌های تربیتی

آموزش و پرورش شناختی، مدیریت رفتار

نمره 0 از 5
26,000 تومان
 • معرفی مفهوم مدیریت رفتار از منظر شناختی
 • آشنایی با مبانی اصول مدیریت رفتار با رویکرد شناختی
 • آشنایی با برنامه‌های مدیریت رفتار
 • راهنمای ساز و کارهای خودمدیریتی رفتار به کودکان و نوجوانان
 • آشنایی با برنامه مدیریت خشم

آموزش و پرورش شناختی, ارزیابی مدرسه

نمره 0 از 5
28,000 تومان
 • ارائه ساز و کاری برای ارزیابی سازمانی مدرسه
 • نشان دهنده نقاط قوت و ضعف مدرسه
 • دارای پرسشنامه‌ی ارزیابی مدرسه
 • راهنمای عمل گام به گام برای بهبود فعالیت مدرسه

راهبری یادگیری پروژه محور

نمره 0 از 5
یادگیری پروژه محور یکی از روش‌های در علوم یادگیری است. در این کتاب اشاره می‌شود که برای هدایت پروژه‌های دانش آموزی چه نکاتی باید مدنظر قرار گیرد.

راهنمای تدوین بسته پرورش مهارت های شناختی

نمره 0 از 5
ضرورت تدوین یک سند علمی, در چارچوب مفهومی برای ارتقا و پرورش مهارت‌های شناختی از سه جنبه قابل بررسی است:
 • تعیین مولفه‌های اصلی برنامه توسعه کارکردهای اجرایی
 • نقشه مفهومی به منظور شناسایی کارکردها و سطحشان در پایه‌های تحصیلی
 • تهیه سند راهنما برای هدایت نظری و عملی برنامه‌های پرورش کارکرد‌های اجرایی